Medyczne profesje nadal w modzie!

Służba medyczna to nie tylko lekarze i pielęgniarki ale cały wachlarz zawodów, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi  i udzielanie świadczeń zdrowotnych, diagnozy stanu zdrowia. Obok zawodów technicznych, profesje medyczne są jednymi z najczęściej wybieranych kierunków na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych. Wiele placówek medycznych czeka otworem na wykwalifikowanych pracowników.

Oto najbardziej popularne i najczęściej wybierane przez młode osoby zawody medyczne:

-higienistka stomatologiczna
-technik usług kosmetycznych
-asystent osoby niepełnosprawnej
-opiekun medyczny
-opiekun osoby starszej

Zawód a kształcenie

Medyczne profesje kojarzone są głównie z posiadaniem wyższego wykształcenia zakończonego tytułem magistra. W przypadku niektórych zawodów medycznych owszem konieczne jest posiadanie tego tytułu jednak są i takie specjalności w których wystarczą kursy bądź ukończona szkoła policealna. Takie specjalności jak higienistka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej czy opiekun medyczny bądź osoby starszej nie wymagają posiadania dyplomu szkoły wyższej, tutaj wystarczy jedynie tytuł technika. Szkoła policealna dla dorosłych umożliwia nabycie odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji do wykonywanego zawodu. Tutaj na stronie http://sukcesedukacja.pl/nasze-szkoly/szkola-medyczna/ – Sukces Edukacja ma duży wybór kierunków medycznych.

higienistka stomatologiczna

Zatrudnienie

Jeśli chodzi o branżę medyczną, nie można narzekać na brak zatrudnienia kończąc specjalizację jako higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych czy asystent osoby niepełnosprawnej. W Polsce powstaje coraz więcej placówek medycznych w tym większość prywatnych. Wśród nich znajdziemy niepubliczne gabinety stomatologiczne, gabinety urody, zakłady opiekuńczo lecznicze, hospicja, dzienne domy opieki społecznej. Placówek medycznych jak widać jest całe mnóstwo. Nie oznacza to, że kończąc profesje medyczną nie znajdziemy pracy w sektorze publicznym. Placówki Państwowe również zatrudniają personel medyczny, choć w bardzo okrojonej liczbie.